TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Tarixi Demoqrafiya
42
Qafqaz və Zaqafqaziya
27
İrәvan xanlığının әhalisi
23
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
20
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
15
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
12
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
11
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
10
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
9
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
8