TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Tarixi Demoqrafiya
118
Qafqaz və Zaqafqaziya
111
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
93
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
79
İrәvan xanlığının әhalisi
67
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
63
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
62
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
50
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
32
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
25
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
22