TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Tarixi Demoqrafiya
54
Qafqaz və Zaqafqaziya
39
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
31
İrәvan xanlığının әhalisi
29
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
18
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
17
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
16
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
12
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
11
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
11
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
8