TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Tarixi Demoqrafiya
67
Qafqaz və Zaqafqaziya
49
İrәvan xanlığının әhalisi
33
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
33
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
25
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
25
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
24
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
14
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
13
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
13
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
12