TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Tarixi Demoqrafiya
47
Qafqaz və Zaqafqaziya
32
İrәvan xanlığının әhalisi
26
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
26
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
16
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
15
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
11
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
11
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
10
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
9
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
4