TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
174
Tarixi Demoqrafiya
138
Qafqaz və Zaqafqaziya
119
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
114
İrәvan xanlığının әhalisi
76
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
71
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
66
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
59
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
39
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
26
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
22