TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Tarixi Demoqrafiya
83
Qafqaz və Zaqafqaziya
63
İrәvan xanlığının әhalisi
44
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
42
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
36
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
35
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
29
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
21
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
18
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
15
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
15