TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Tarixi Demoqrafiya
127
Qafqaz və Zaqafqaziya
116
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
101
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
87
İrәvan xanlığının әhalisi
69
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
65
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
63
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
53
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
34
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
26
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
22