YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
629
Gəncə qəzasının xəritəsi
10
502
Ərəş qəzasının xəritəsi
7
437
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
22
519
Cavanşir qəzasının xəritəsi
21
486
Cavad qəzasının xəritəsi
17
494
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
27
581
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
23
604
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
16
511
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
59
1390
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
12
482
Qafqazın ərazi və əhalisi
28
509