YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
20
839
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
764
Ərəş qəzasının xəritəsi
8
643
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
770
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
706
Cavad qəzasının xəritəsi
23
706
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
840
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
929
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
20
747
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
89
2285
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
697
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
765