YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
11
230
Gəncə qəzasının xəritəsi
6
228
Ərəş qəzasının xəritəsi
3
184
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
9
184
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
205
Cavad qəzasının xəritəsi
9
190
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
16
223
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
12
257
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
5
186
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
17
342
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
7
196
Qafqazın ərazi və əhalisi
15
198