YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
763
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
649
Ərəş qəzasının xəritəsi
7
574
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
698
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
643
Cavad qəzasının xəritəsi
19
631
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
756
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
28
775
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
669
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
81
2010
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
629
Qafqazın ərazi və əhalisi
34
652