YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
20
888
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
816
Ərəş qəzasının xəritəsi
10
699
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
820
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
750
Cavad qəzasının xəritəsi
24
751
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
900
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
994
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
21
793
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
92
2429
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
735
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
810