YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
6
108
Gəncə qəzasının xəritəsi
3
114
Ərəş qəzasının xəritəsi
1
87
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
4
89
Cavanşir qəzasının xəritəsi
6
101
Cavad qəzasının xəritəsi
2
88
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
10
107
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
4
123
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
3
89
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
9
145
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
6
103
Qafqazın ərazi və əhalisi
9
108