YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
21
1053
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
940
Ərəş qəzasının xəritəsi
11
836
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
958
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
884
Cavad qəzasının xəritəsi
24
874
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1066
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1154
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
23
965
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
103
2824
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
878
Qafqazın ərazi və əhalisi
40
968