YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
726
Gəncə qəzasının xəritəsi
11
595
Ərəş qəzasının xəritəsi
7
530
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
25
638
Cavanşir qəzasının xəritəsi
23
589
Cavad qəzasının xəritəsi
18
589
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
708
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
26
723
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
624
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
77
1752
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
584
Qafqazın ərazi və əhalisi
34
610