YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
4
88
Gəncə qəzasının xəritəsi
1
93
Ərəş qəzasının xəritəsi
0
70
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
1
69
Cavanşir qəzasının xəritəsi
1
72
Cavad qəzasının xəritəsi
1
68
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
6
84
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
1
99
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
3
74
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
9
130
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
6
88
Qafqazın ərazi və əhalisi
7
88