YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
11
249
Gəncə qəzasının xəritəsi
7
245
Ərəş qəzasının xəritəsi
3
199
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
10
207
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
215
Cavad qəzasının xəritəsi
10
209
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
243
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
12
289
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
6
199
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
18
376
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
211
Qafqazın ərazi və əhalisi
16
211