YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
20
970
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
875
Ərəş qəzasının xəritəsi
11
766
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
887
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
819
Cavad qəzasının xəritəsi
24
811
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
988
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1067
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
21
875
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
97
2643
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
810
Qafqazın ərazi və əhalisi
37
884