YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
695
Gəncə qəzasının xəritəsi
11
569
Ərəş qəzasının xəritəsi
7
503
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
24
598
Cavanşir qəzasının xəritəsi
22
561
Cavad qəzasının xəritəsi
17
558
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
672
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
25
689
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
594
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
76
1655
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
556
Qafqazın ərazi və əhalisi
31
581