YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
12
330
Gəncə qəzasının xəritəsi
7
299
Ərəş qəzasının xəritəsi
3
254
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
10
269
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
273
Cavad qəzasının xəritəsi
10
273
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
309
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
14
359
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
6
261
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
22
511
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
269
Qafqazın ərazi və əhalisi
17
268