YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
12
377
Gəncə qəzasının xəritəsi
8
339
Ərəş qəzasının xəritəsi
3
289
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
12
314
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
313
Cavad qəzasının xəritəsi
10
319
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
19
349
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
15
399
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
8
308
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
39
672
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
308
Qafqazın ərazi və əhalisi
18
312