YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
12
352
Gəncə qəzasının xəritəsi
7
317
Ərəş qəzasının xəritəsi
3
271
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
10
289
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
289
Cavad qəzasının xəritəsi
10
293
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
19
331
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
14
379
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
6
276
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
25
594
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
289
Qafqazın ərazi və əhalisi
17
286