YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
9
160
Gəncə qəzasının xəritəsi
5
155
Ərəş qəzasının xəritəsi
2
123
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
7
127
Cavanşir qəzasının xəritəsi
12
150
Cavad qəzasının xəritəsi
4
130
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
11
154
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
6
172
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
5
130
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
13
196
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
7
139
Qafqazın ərazi və əhalisi
13
147