YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
12
292
Gəncə qəzasının xəritəsi
7
281
Ərəş qəzasının xəritəsi
3
235
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
10
248
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
252
Cavad qəzasının xəritəsi
10
252
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
288
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
13
338
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
6
238
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
21
482
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
252
Qafqazın ərazi və əhalisi
17
249