YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
22
1139
Gəncə qəzasının xəritəsi
14
1006
Ərəş qəzasının xəritəsi
13
899
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
29
1022
Cavanşir qəzasının xəritəsi
26
944
Cavad qəzasının xəritəsi
26
937
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
36
1139
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1237
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
23
1047
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
108
3025
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
15
938
Qafqazın ərazi və əhalisi
42
1035