YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
14
460
Gəncə qəzasının xəritəsi
8
394
Ərəş qəzasının xəritəsi
3
333
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
12
371
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
366
Cavad qəzasının xəritəsi
10
374
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
21
414
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
16
458
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
10
369
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
43
806
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
365
Qafqazın ərazi və əhalisi
19
377