YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
19
240
Qafqaz diyarının başlıca xəritəsi
7
200
Qafqaz xalqları
8
194
Qafqazda ərazilərin xəritəsi
12
214
Qafqaz Istmusu xəritəsi
10
244
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
12
274
Qafqaz XIX əsrin əvvəllərində
8
232