ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
3821
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
1663
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1345
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
1019
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
717
Səfəvi‐Osmanlı münasibətləri
612
Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz (Atropatena e. ə. IV – e. VII əsri)
608
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
573
Şah İsmayıl Səfəvi
570
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
533
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
512
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
479