YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
620
Əkinçi. 1875-1877. Tam mətni.
517
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
451
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
399
Gülüstan müqaviləsi
349
Gülüstan müqaviləsi. II hissə.
325
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
317
Quba xanlığı (1747-1810)
312
Urmiya xanlığı (1747-1865)
264
Şəki xanlığı (1747-1819)
261
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
221
Gəncə xanlığının tarixindən (1747-1804)
191