YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
630
Əkinçi. 1875-1877. Tam mətni.
543
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
477
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
406
Gülüstan müqaviləsi
359
Gülüstan müqaviləsi. II hissə.
331
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
326
Quba xanlığı (1747-1810)
323
Şəki xanlığı (1747-1819)
301
Urmiya xanlığı (1747-1865)
272
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
237
Gəncə xanlığının tarixindən (1747-1804)
196