YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
46
1155
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
36
1351
Cavad qəzasının xəritəsi
27
1038
Cavanşir qəzasının xəritəsi
27
1042
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
30
1124
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
24
1160
Göyçay qəzasının xəritəsi
23
1256
Göyçə qəzasının xəritəsi
24
1303
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1259
Gəncə qəzasının xəritəsi
15
1102
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
119
3457
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
15
1035