YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
120
3545
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
102
1627
Şərur-Dərələyəz qəzası
79
1754
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
56
1316
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
48
1198
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
48
1639
Şuşa qəzasının xəritəsi 
46
1486
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1296
Qafqazın ərazi və əhalisi
42
1179
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
41
2154
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
37
1395
Nuxa (Şəki) qəzasının xəritəsi
33
1449