YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
123
3684
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
103
1716
Şərur-Dərələyəz qəzası
80
1811
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
57
1359
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
50
1257
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
49
1692
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
48
1349
Şuşa qəzasının xəritəsi 
47
1538
Qafqazın ərazi və əhalisi
45
1231
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
43
2213
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
38
1457
Nuxa (Şəki) qəzasının xəritəsi
35
1507