YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
48
1198
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
37
1395
Cavad qəzasının xəritəsi
27
1068
Cavanşir qəzasının xəritəsi
27
1078
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
30
1155
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
24
1203
Göyçay qəzasının xəritəsi
23
1293
Göyçə qəzasının xəritəsi
24
1337
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1296
Gəncə qəzasının xəritəsi
15
1133
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
120
3545
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
15
1064