YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
46
1150
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
36
1348
Cavad qəzasının xəritəsi
27
1037
Cavanşir qəzasının xəritəsi
27
1040
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
30
1122
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
24
1158
Göyçay qəzasının xəritəsi
23
1250
Göyçə qəzasının xəritəsi
24
1300
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1255
Gəncə qəzasının xəritəsi
15
1101
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
118
3453
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
15
1033