YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
48
1221
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
37
1417
Cavad qəzasının xəritəsi
27
1084
Cavanşir qəzasının xəritəsi
27
1092
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
30
1170
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
24
1220
Göyçay qəzasının xəritəsi
23
1314
Göyçə qəzasının xəritəsi
24
1357
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1315
Gəncə qəzasının xəritəsi
15
1154
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
122
3607
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
15
1082