TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
311
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
245
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
106
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
51
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
32
Qədim türklər və Ermənistan
29
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
25
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
21
Toponimikaya giriş
18
Toponimikanın oçerkləri
15
Avrasiyanın Türk toponimləri
12
Türk dilində adlar və adlandırmalar
7