TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
922
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
566
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
419
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
132
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
77
Qədim türklər və Ermənistan
67
Avrasiyanın Türk toponimləri
64
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
58
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
47
Toponimikaya giriş
36
Toponimikanın oçerkləri
34
Türk dilində adlar və adlandırmalar
25