TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
706
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
480
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
354
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
112
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
67
Qədim türklər və Ermənistan
59
Avrasiyanın Türk toponimləri
54
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
49
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
38
Toponimikaya giriş
30
Toponimikanın oçerkləri
26
Türk dilində adlar və adlandırmalar
22