TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
378
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
290
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
129
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
56
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
41
Qədim türklər və Ermənistan
33
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
32
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
26
Toponimikaya giriş
24
Toponimikanın oçerkləri
17
Avrasiyanın Türk toponimləri
17
Türk dilində adlar və adlandırmalar
8