TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
583
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
402
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
253
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
87
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
56
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
45
Qədim türklər və Ermənistan
44
Avrasiyanın Türk toponimləri
41
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
36
Toponimikaya giriş
29
Toponimikanın oçerkləri
23
Türk dilində adlar və adlandırmalar
16