TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
2040
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
962
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
663
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
240
Avrasiyanın Türk toponimləri
162
Qədim türklər və Ermənistan
127
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
126
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
85
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
69
Toponimikaya giriş
67
Toponimikanın oçerkləri
65
Türk dilində adlar və adlandırmalar
36