TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
553
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
387
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
246
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
84
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
53
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
45
Qədim türklər və Ermənistan
43
Avrasiyanın Türk toponimləri
38
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
36
Toponimikaya giriş
29
Toponimikanın oçerkləri
22
Türk dilində adlar və adlandırmalar
15