TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
343
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
268
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
124
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
55
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
39
Qədim türklər və Ermənistan
31
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
29
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
24
Toponimikaya giriş
21
Toponimikanın oçerkləri
17
Avrasiyanın Türk toponimləri
14
Türk dilində adlar və adlandırmalar
8