TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
476
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
346
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
202
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
69
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
45
Qədim türklər və Ermənistan
38
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
37
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
28
Avrasiyanın Türk toponimləri
27
Toponimikaya giriş
25
Toponimikanın oçerkləri
19
Türk dilində adlar və adlandırmalar
10