TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
202
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
181
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
73
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
34
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
27
Qədim türklər və Ermənistan
21
Toponimikaya giriş
16
Toponimikanın oçerkləri
14
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
12
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
9
Avrasiyanın Türk toponimləri
9
Türk dilində adlar və adlandırmalar
6