TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1901
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
920
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
661
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
239
Avrasiyanın Türk toponimləri
155
Qədim türklər və Ermənistan
119
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
119
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
84
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
67
Toponimikaya giriş
66
Toponimikanın oçerkləri
65
Türk dilində adlar və adlandırmalar
36