TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
794
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
514
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
383
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
118
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
69
Qədim türklər və Ermənistan
62
Avrasiyanın Türk toponimləri
61
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
52
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
41
Toponimikaya giriş
31
Toponimikanın oçerkləri
28
Türk dilində adlar və adlandırmalar
25