TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
523
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
369
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
235
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
79
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
48
Qədim türklər və Ermənistan
42
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
41
Avrasiyanın Türk toponimləri
36
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
31
Toponimikaya giriş
27
Toponimikanın oçerkləri
21
Türk dilində adlar və adlandırmalar
13