TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1689
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
874
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
588
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
208
Qədim türklər və Ermənistan
107
Avrasiyanın Türk toponimləri
107
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
102
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
75
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
62
Toponimikaya giriş
59
Toponimikanın oçerkləri
56
Türk dilində adlar və adlandırmalar
33