TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
636
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
438
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
282
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
95
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
62
Qədim türklər və Ermənistan
51
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
46
Avrasiyanın Türk toponimləri
43
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
37
Toponimikaya giriş
29
Toponimikanın oçerkləri
24
Türk dilində adlar və adlandırmalar
17