TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
2174
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
990
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
677
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
256
Avrasiyanın Türk toponimləri
171
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
138
Qədim türklər və Ermənistan
134
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
86
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
76
Toponimikaya giriş
70
Toponimikanın oçerkləri
66
Türk dilində adlar və adlandırmalar
41