TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
602
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
412
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
256
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
89
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
57
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
46
Qədim türklər və Ermənistan
45
Avrasiyanın Türk toponimləri
41
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
36
Toponimikaya giriş
29
Toponimikanın oçerkləri
23
Türk dilində adlar və adlandırmalar
16