YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
27
Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində
11
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
39
Mir Mustafa xan
19
Bakı xanlığı (1747-1806)
9
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
28
Quba xanlığı (1747-1810)
19
Şəki xanlığı (1747-1819)
10
Gəncə xanlığının tarixindən (1747-1804)
11
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
23
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
2
İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
7