YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Azərbaycan neft sənayesi XIX yüzyilin son rübündə
27
Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı dövləti ilə siyasi münasibətləri
31
Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində
62
Bakı xanlığı (1747-1806)
23
DİFAİ - XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi şərtləri və səbəbləri
49
Gülüstan müqaviləsi
61
Gülüstan müqaviləsi. II hissə.
51
Gəncə xanlığının tarixindən (1747-1804)
31
İki imperiya arasında. Əhməd Ağaoğlu və Yeni Türkiyə
22
İrəvan xanlığı (1747-1828)
28
İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
68
İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
12