YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
51
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
49
İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
43
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
43
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
40
Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində
39
Urmiya xanlığı (1747-1865)
37
Quba xanlığı (1747-1810)
37
Mir Mustafa xan
29
Gülüstan müqaviləsi
28
Şəki xanlığı (1747-1819)
25
Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı dövləti ilə siyasi münasibətləri
24