YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
68
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
64
Quba xanlığı (1747-1810)
61
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
57
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
57
Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində
55
Gülüstan müqaviləsi
51
İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
50
Urmiya xanlığı (1747-1865)
47
Gülüstan müqaviləsi. II hissə.
44
Mir Mustafa xan
41
Şəki xanlığı (1747-1819)
36