YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
60
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
57
Quba xanlığı (1747-1810)
54
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
52
Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində
51
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
48
İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
47
Gülüstan müqaviləsi
44
Urmiya xanlığı (1747-1865)
42
Gülüstan müqaviləsi. II hissə.
37
Mir Mustafa xan
34
Şəki xanlığı (1747-1819)
31