YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
30
Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində
17
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
43
Mir Mustafa xan
23
Bakı xanlığı (1747-1806)
11
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
31
Quba xanlığı (1747-1810)
29
Şəki xanlığı (1747-1819)
15
Gəncə xanlığının tarixindən (1747-1804)
16
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
43
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
3
İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
9