DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
467
Orta Əsrlər tarixi
382
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
318
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
148
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
100
Toponimika
108
SSRİ Arxeologiyası
574
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
139
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
153
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
79
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
74
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
59