DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
3168
Orta Əsrlər tarixi
3327
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
2809
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
2050
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
1139
Toponimika
980
SSRİ Arxeologiyası
1357
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
236
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
324
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
184
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
8433
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
6828