DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
2354
Orta Əsrlər tarixi
2609
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
1850
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
1501
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
820
Toponimika
705
SSRİ Arxeologiyası
1202
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
402
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
722
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
185
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
230
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
129