DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1447
Orta Əsrlər tarixi
1645
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
958
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
600
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
344
Toponimika
309
SSRİ Arxeologiyası
1079
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
242
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
369
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
138
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
153
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
97