DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1360
Orta Əsrlər tarixi
1580
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
891
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
574
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
308
Toponimika
284
SSRİ Arxeologiyası
1069
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
238
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
349
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
130
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
141
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
89