DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
2704
Orta Əsrlər tarixi
2975
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
2271
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
1792
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
948
Toponimika
850
SSRİ Arxeologiyası
1247
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
473
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
912
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
205
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
262
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
141