DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
3350
Orta Əsrlər tarixi
3661
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
3170
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
2113
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
1222
Toponimika
1043
SSRİ Arxeologiyası
1392
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
243
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
340
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
191
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
9214
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
7177