DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1813
Orta Əsrlər tarixi
2144
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
1366
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
933
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
560
Toponimika
509
SSRİ Arxeologiyası
1124
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
335
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
527
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
156
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
181
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
110