DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
726
Orta Əsrlər tarixi
859
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
553
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
283
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
148
Toponimika
142
SSRİ Arxeologiyası
758
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
173
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
199
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
97
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
93
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
67