DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1195
Orta Əsrlər tarixi
1388
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
811
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
531
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
270
Toponimika
241
SSRİ Arxeologiyası
1050
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
224
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
299
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
120
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
124
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
87