DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
54
Orta Əsrlər tarixi
115
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
129
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
84
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
70
Toponimika
59
SSRİ Arxeologiyası
339
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
87
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
76
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
55
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
41
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
29