DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1360
Orta Əsrlər tarixi
1588
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
899
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
574
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
313
Toponimika
289
SSRİ Arxeologiyası
1069
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
238
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
354
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
131
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
143
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
89