DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
2511
Orta Əsrlər tarixi
2700
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
1964
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
1627
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
854
Toponimika
774
SSRİ Arxeologiyası
1232
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
428
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
769
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
190
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
233
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
134