DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
2180
Orta Əsrlər tarixi
2490
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
1717
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
1393
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
763
Toponimika
656
SSRİ Arxeologiyası
1177
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
386
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
643
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
179
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
216
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
128