DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1980
Orta Əsrlər tarixi
2396
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
1603
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
1282
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
715
Toponimika
637
SSRİ Arxeologiyası
1158
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
366
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
611
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
167
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
213
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
122