DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
967
Orta Əsrlər tarixi
1050
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
657
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
438
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
189
Toponimika
205
SSRİ Arxeologiyası
885
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
195
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
236
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
101
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
104
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
70