DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Azərbaycan tarixi
82
Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi
56
Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi
44
Türk xalqları tarixi (qədim dövr və orta əsrlər)
328
ABŞ-ın yeni və müasir tarixi
73
ABŞ və Böyük Britaniyanın ən yeni tarixi (1918-2007-ci illər)
17
ABŞ-ın müasir tarixi (1918-1945)
22
Fransanın yeni tarixi
65
Almaniyanın yeni tarixi
35
İngiltərənin yeni tarixi
46
ABŞ-ın yeni tarixi.
51
Dünya siyasəti və Beynəlxalq münasibətlər
41