DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Azərbaycan tarixi
119
Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi
92
Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi
68
Türk xalqları tarixi (qədim dövr və orta əsrlər)
844
ABŞ-ın yeni və müasir tarixi
118
ABŞ və Böyük Britaniyanın ən yeni tarixi (1918-2007-ci illər)
32
ABŞ-ın müasir tarixi (1918-1945)
33
Fransanın yeni tarixi
105
Almaniyanın yeni tarixi
61
İngiltərənin yeni tarixi
83
ABŞ-ın yeni tarixi.
76
Dünya siyasəti və Beynəlxalq münasibətlər
60