MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
174
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
108
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
99
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
87
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
83
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
82
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
63
Kitab-i Diyarbəkriyyə
57
Xristian səyyahın tarixi
52
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi
48
Dərbəndnamələr
48
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
48