MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
551
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
542
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
282
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
228
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
223
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
180
Kitab-i Diyarbəkriyyə
146
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
142
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
138
Xristian səyyahın tarixi
136
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
130
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
102