MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
143
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
106
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
99
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
82
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
78
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
70
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
58
Kitab-i Diyarbəkriyyə
53
Xristian səyyahın tarixi
50
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi
45
Dərbəndnamələr
45
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
42