MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
254
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
131
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
113
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
113
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
112
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
107
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
92
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi
76
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
76
Xristian səyyahın tarixi
74
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
67
Kitab-i Diyarbəkriyyə
63