MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
211
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
121
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
107
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
99
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
95
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
86
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
85
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
69
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi
66
Xristian səyyahın tarixi
66
Kitab-i Diyarbəkriyyə
63
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
61