MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
275
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
150
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
139
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
133
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
123
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
112
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
97
Xristian səyyahın tarixi
79
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi
78
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
77
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
71
Kitab-i Diyarbəkriyyə
69