MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
320
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
201
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
185
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
164
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
152
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
140
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
108
Xristian səyyahın tarixi
94
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
86
Kitab-i Diyarbəkriyyə
83
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi
81
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
80