MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
1502
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1241
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
517
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
511
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
481
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
371
Kitab-i Diyarbəkriyyə
368
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
298
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
264
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
259
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
246
Xristian səyyahın tarixi
241