MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
283
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
190
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
162
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
150
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
138
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
119
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
100
Xristian səyyahın tarixi
85
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
81
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi
80
Kitab-i Diyarbəkriyyə
76
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
76