MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
1083
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1003
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
396
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
356
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
314
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
296
Kitab-i Diyarbəkriyyə
259
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
233
Xristian səyyahın tarixi
205
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
199
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
187
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
184