MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
177
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
111
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
106
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
92
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
87
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
85
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
68
Kitab-i Diyarbəkriyyə
60
Xristian səyyahın tarixi
58
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
54
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
54
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi
53