MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
1177
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1053
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
400
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
379
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
325
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
315
Kitab-i Diyarbəkriyyə
263
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
243
Xristian səyyahın tarixi
211
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
206
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
196
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
193