MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
977
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
967
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
396
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
337
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
296
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
264
Kitab-i Diyarbəkriyyə
231
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
226
Xristian səyyahın tarixi
197
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
193
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
177
Şeyx Səfi Təzkirəsi. Səfvətüs-səfanın XVI əsr türk tərcüməsi.
173