MƏNBƏLƏR VƏ TARIXŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
2158
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1655
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
1002
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
771
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
717
Kitab-i Diyarbəkriyyə
625
Qafqaz xalqları tarixinin tarixşünaslığı (XIX - ХХ əsrin əvvəlləri)
510
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
477
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
451
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
410
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
397
Xristian səyyahın tarixi
383