MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
1504
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1245
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
517
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
511
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
483
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
380
Kitab-i Diyarbəkriyyə
368
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
300
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
265
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
259
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
246
Xristian səyyahın tarixi
243