MƏNBƏLƏR VƏ TARIXŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
2044
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1532
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
771
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
666
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
652
Kitab-i Diyarbəkriyyə
504
Qafqaz xalqları tarixinin tarixşünaslığı (XIX - ХХ əsrin əvvəlləri)
482
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
448
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
372
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
370
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
365
Xristian səyyahın tarixi
346