MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
1532
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1281
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
534
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
523
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
519
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
388
Kitab-i Diyarbəkriyyə
383
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
308
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
271
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
271
Xristian səyyahın tarixi
249
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
246