MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
1105
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1008
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
396
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
358
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
319
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
301
Kitab-i Diyarbəkriyyə
261
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
238
Xristian səyyahın tarixi
206
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
200
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
193
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
184