MƏNBƏLƏR VƏ TARIXŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
2102
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1612
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
911
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
754
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
700
Kitab-i Diyarbəkriyyə
600
Qafqaz xalqları tarixinin tarixşünaslığı (XIX - ХХ əsrin əvvəlləri)
498
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
470
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
402
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
397
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
384
Xristian səyyahın tarixi
368