MƏNBƏLƏR VƏ TARIXŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
2238
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1710
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
1021
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
785
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
727
Kitab-i Diyarbəkriyyə
645
Qafqaz xalqları tarixinin tarixşünaslığı (XIX - ХХ əsrin əvvəlləri)
513
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
486
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
453
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
426
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
406
Xristian səyyahın tarixi
393