ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
Teymurun müstəmləkələri
18
451
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
10
445
XVI əsrdə Azərbaycan
20
442
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
10
362
Xəzər dənizinin xəritəsi
12
629
Xəzərin xəritəsi
14
481
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
9
385