ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
Teymurun müstəmləkələri
24
792
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
16
796
XVI əsrdə Azərbaycan
32
810
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
11
624
Xəzər dənizinin xəritəsi
22
1161
Xəzərin xəritəsi
27
883
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
12
744