ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
Teymurun müstəmləkələri
26
1072
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
17
1113
XVI əsrdə Azərbaycan
37
1163
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
872
Xəzər dənizinin xəritəsi
25
1490
Xəzərin xəritəsi
28
1161
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
14
1025