ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
Teymurun müstəmləkələri
26
920
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
17
930
XVI əsrdə Azərbaycan
33
995
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
734
Xəzər dənizinin xəritəsi
22
1303
Xəzərin xəritəsi
28
1015
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
13
860