ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
11
499
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
10
411
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
10
432
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
24
608
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
26
652
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
9
470
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
26
508