ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
6
91
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
6
90
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
6
100
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
9
100
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
14
131
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
6
120
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
12
118