ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
6
107
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
7
106
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
6
118
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
10
119
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
16
168
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
6
138
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
12
133