ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
11
303
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
9
278
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
9
279
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
21
390
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
23
375
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
8
307
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
18
306