ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
6
188
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
8
186
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
7
182
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
13
215
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
18
261
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
7
213
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
14
213