ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
11
442
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
10
383
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
9
393
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
22
545
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
26
537
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
9
409
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
25
445