ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
12
810
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
685
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
14
727
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
30
996
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
31
959
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
13
806
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
33
795