ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
6
215
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
8
197
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
7
193
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
13
240
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
18
278
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
7
224
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
14
227