ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
10
281
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
8
256
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
7
257
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
18
350
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
21
349
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
7
285
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
16
283