ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
8
239
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
8
222
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
7
213
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
17
282
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
19
309
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
7
246
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
14
249