ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
12
858
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
732
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
14
773
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
30
1063
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
31
1009
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
13
860
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
33
843