ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
12
663
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
11
548
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
13
599
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
30
805
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
30
828
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
12
652
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
30
671