ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
12
609
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
11
503
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
12
540
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
29
742
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
28
774
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
12
596
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
29
618