ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
13
921
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
798
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
16
833
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
36
1150
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
32
1073
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
13
937
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
34
894