ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
10
262
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
8
236
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
7
234
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
18
318
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
20
328
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
7
266
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
15
265