ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
7
228
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
8
208
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
7
203
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
14
259
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
18
290
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
7
234
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
14
239