ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
11
401
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
10
362
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
9
356
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
22
496
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
24
481
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
9
382
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
24
404