ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
11
329
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
9
297
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
9
299
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
21
414
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
23
397
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
8
322
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
18
337