ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
15
1114
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
982
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
17
1020
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
42
1375
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
33
1270
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
14
1146
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
34
1059