ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
11
355
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
10
322
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
9
324
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
22
448
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
24
428
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
9
346
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
18
359