ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
14
1004
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
879
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
16
914
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
39
1246
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
33
1158
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
14
1030
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
34
969