ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
12
704
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
11
578
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
14
633
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
30
848
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
30
860
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
12
688
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
30
700