ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
6
159
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
8
151
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
6
165
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
11
177
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
17
237
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
7
184
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
14
193