ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
Antoni Cenkinsonun Rusiya, Moskva və Tartaria xəritəsi
22
1217
Islamda Sufi təriqətlər
19
806
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
16
796
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
14
674
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
12
744
İbn Bəttutənin səyahətləri
12
750
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
11
624