ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
Xəzər dənizinin xəritəsi
22
1255
Islamda Sufi təriqətlər
21
886
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
17
875
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
14
737
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
13
823
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
697
İbn Bəttutənin səyahətləri
12
822