ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İmadəddin Nəsiminin səyahətləri (1369-1417)
25
1177
Islamda Sufi təriqətlər
21
1076
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
17
1120
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
16
916
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
14
1031
İbn Bəttutənin səyahətləri
14
1006
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
880