ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
Xəzər dənizinin xəritəsi
22
1303
Islamda Sufi təriqətlər
21
926
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
17
930
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
14
773
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
13
860
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
734
İbn Bəttutənin səyahətləri
12
858