MƏNBƏLƏR VƏ TARIXŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
2321
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1766
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
1160
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
930
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
785
Kitab-i Diyarbəkriyyə
720
Qafqaz xalqları tarixinin tarixşünaslığı (XIX - ХХ əsrin əvvəlləri)
532
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
513
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
495
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
483
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
429
Xristian səyyahın tarixi
429