MƏNBƏLƏR VƏ TARIXŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
2348
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1787
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
1169
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
938
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
788
Kitab-i Diyarbəkriyyə
734
Qafqaz xalqları tarixinin tarixşünaslığı (XIX - ХХ əsrin əvvəlləri)
545
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
540
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
525
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
508
Xristian səyyahın tarixi
434
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
431