MƏNBƏLƏR VƏ TARIXŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
2357
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1791
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
1170
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
938
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
788
Kitab-i Diyarbəkriyyə
738
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
551
Qafqaz xalqları tarixinin tarixşünaslığı (XIX - ХХ əsrin əvvəlləri)
546
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
527
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
513
Xristian səyyahın tarixi
435
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
431