ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
Xəzər dənizinin xəritəsi
25
1687
Islamda Sufi təriqətlər
23
1268
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
18
1295
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
17
1067
İbn Bəttutənin səyahətləri
17
1162
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
15
1194
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
1028