ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
Teymurun müstəmləkələri
27
1241
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
18
1295
XVI əsrdə Azərbaycan
39
1349
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
1028
Xəzər dənizinin xəritəsi
25
1686
Xəzərin xəritəsi
30
1353
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
15
1193