ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
Xəzər dənizinin xəritəsi
25
1690
Islamda Sufi təriqətlər
23
1270
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
18
1300
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
17
1071
İbn Bəttutənin səyahətləri
17
1166
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
15
1198
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
1030