ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
Xəzər dənizinin xəritəsi
25
1771
Islamda Sufi təriqətlər
23
1333
İbn Bəttutənin səyahətləri
18
1216
Xaqani Şirvaninin səyahət xəritəsi (1120-1190)
18
1363
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
17
1125
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
15
1243
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
14
1094