ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
18
1205
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
1084
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
17
1116
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
44
1498
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
34
1357
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
15
1233
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
35
1138