YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
123
3635
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
103
1692
Şərur-Dərələyəz qəzası
80
1781
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
57
1338
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
50
1234
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
49
1668
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
47
1330
Şuşa qəzasının xəritəsi 
47
1514
Qafqazın ərazi və əhalisi
45
1210
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
42
2181
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
38
1430
Nuxa (Şəki) qəzasının xəritəsi
35
1484