YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
119
3457
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
102
1590
Şərur-Dərələyəz qəzası
79
1709
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
56
1283
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
48
1594
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
46
1155
Şuşa qəzasının xəritəsi 
46
1449
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1259
Qafqazın ərazi və əhalisi
42
1148
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
41
2102
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
36
1351
Zaqatala mahalının xəritəsi
32
1551