YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
122
3607
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
102
1673
Şərur-Dərələyəz qəzası
79
1773
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
56
1331
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
48
1221
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
48
1658
Şuşa qəzasının xəritəsi 
46
1506
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1315
Qafqazın ərazi və əhalisi
43
1199
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
41
2169
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
37
1417
Nuxa (Şəki) qəzasının xəritəsi
33
1474