YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
122
3591
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
102
1661
Şərur-Dərələyəz qəzası
79
1766
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
56
1327
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
48
1216
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
48
1655
Şuşa qəzasının xəritəsi 
46
1502
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1311
Qafqazın ərazi və əhalisi
43
1192
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
41
2166
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
37
1412
Nuxa (Şəki) qəzasının xəritəsi
33
1468