YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
120
3541
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
102
1623
Şərur-Dərələyəz qəzası
79
1749
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
56
1313
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
48
1195
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
48
1635
Şuşa qəzasının xəritəsi 
46
1482
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1292
Qafqazın ərazi və əhalisi
42
1177
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
41
2149
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
37
1391
Nuxa (Şəki) qəzasının xəritəsi
33
1443