YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
119
3456
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
102
1583
Şərur-Dərələyəz qəzası
79
1704
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
56
1281
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
48
1584
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
46
1151
Şuşa qəzasının xəritəsi 
46
1444
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1255
Qafqazın ərazi və əhalisi
42
1143
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
41
2096
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
36
1348
Zaqatala mahalının xəritəsi
32
1546