TARIXI COĞRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Coğrafiya
Avrasiyanın Türk toponimləri
173
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
138
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
88
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
76
Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
210
Qədim türklər və Ermənistan
136
İran Coğrafyasında Türkler
175
Türk dilində adlar və adlandırmalar
43
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
260
Toponimikanın oçerkləri
67
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
677
Toponimikaya giriş
71