ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
2822
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
1054
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1051
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
630
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
466
Şah İsmayıl Səfəvi
452
Səlcuqlar
378
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
367
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
362
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
354
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
353
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
346