ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
3080
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
1396
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1123
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
893
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
529
Şah İsmayıl Səfəvi
485
Səfəvi‐Osmanlı münasibətləri. (Türkiyə tarixşünaslığında) 
465
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
440
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
439
Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz (Atropatena e. ə. IV – e. VII əsri)
430
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
428
Səlcuqlar
422