ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
2792
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1021
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
1006
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
601
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
462
Şah İsmayıl Səfəvi
441
Səlcuqlar
370
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
357
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
352
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
345
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
335
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
328