ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
660
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
288
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
278
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
161
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
154
Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın əhalisi
151
Səlcuqlar
134
Şah İsmayıl Səfəvi
110
Azərbaycan Səfəvilər dövləti
97
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
85
Şirvanşahlar dövləti
76
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
74