ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
3562
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
1512
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1187
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
931
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
685
Səfəvi‐Osmanlı münasibətləri. (Türkiyə tarixşünaslığında) 
540
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
512
Şah İsmayıl Səfəvi
507
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
486
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
484
Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz (Atropatena e. ə. IV – e. VII əsri)
455
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
441