ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
3639
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
1540
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1261
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
953
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
696
Səfəvi‐Osmanlı münasibətləri. (Türkiyə tarixşünaslığında) 
568
Şah İsmayıl Səfəvi
543
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
525
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
502
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
496
Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz (Atropatena e. ə. IV – e. VII əsri)
474
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
456