ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
2044
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
865
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
682
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
405
Şah İsmayıl Səfəvi
381
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
337
Səlcuqlar
322
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
281
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
280
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
279
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
236
Azərbaycan Səfəvilər dövləti
235