ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
2752
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1002
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
990
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
589
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
457
Şah İsmayıl Səfəvi
439
Səlcuqlar
369
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
351
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
348
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
332
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
331
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
316