ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
3370
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
1457
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1146
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
904
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
622
Şah İsmayıl Səfəvi
492
Səfəvi‐Osmanlı münasibətləri. (Türkiyə tarixşünaslığında) 
490
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
481
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
458
Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz (Atropatena e. ə. IV – e. VII əsri)
448
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
440
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
428