ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
2760
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1003
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
994
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
590
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
460
Şah İsmayıl Səfəvi
439
Səlcuqlar
369
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
357
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
349
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
332
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
331
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
318