ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
1153
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
513
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
452
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
246
Şah İsmayıl Səfəvi
224
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
208
Səlcuqlar
206
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
162
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
158
Azərbaycan Səfəvilər dövləti
150
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
144
Şirvanşahlar dövləti
115