ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
2149
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
878
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
743
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
468
Şah İsmayıl Səfəvi
392
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
351
Səlcuqlar
332
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
297
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
292
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
288
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
268
Azərbaycan Səfəvilər dövləti
239