ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
2012
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
822
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
660
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
368
Şah İsmayıl Səfəvi
362
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
333
Səlcuqlar
313
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
268
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
267
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
260
Azərbaycan Səfəvilər dövləti
233
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
213