ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
1193
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
551
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
464
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
249
Şah İsmayıl Səfəvi
238
Səlcuqlar
215
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu
215
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
179
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
176
Azərbaycan Səfəvilər dövləti
156
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
150
Şirvanşahlar dövləti
117