DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
3075
Orta Əsrlər tarixi
3259
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
2677
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
2020
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
1098
Toponimika
950
SSRİ Arxeologiyası
1342
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
538
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
1090
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
229
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
315
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
175