DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1503
Orta Əsrlər tarixi
1735
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
1042
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
627
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
381
Toponimika
333
SSRİ Arxeologiyası
1089
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
253
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
388
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
139
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
158
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
97