DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1292
Orta Əsrlər tarixi
1530
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
860
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
564
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
292
Toponimika
266
SSRİ Arxeologiyası
1063
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
231
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
331
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
124
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
137
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
87