DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1040
Orta Əsrlər tarixi
1156
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
693
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
468
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
202
Toponimika
220
SSRİ Arxeologiyası
945
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
208
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
247
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
107
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
110
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
74