DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
492
Orta Əsrlər tarixi
416
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
338
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
163
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
103
Toponimika
108
SSRİ Arxeologiyası
613
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
147
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
162
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
83
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
76
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
61