DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1113
Orta Əsrlər tarixi
1237
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
758
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
510
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
219
Toponimika
228
SSRİ Arxeologiyası
1025
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
210
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
267
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
113
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
113
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
80