DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
97
Orta Əsrlər tarixi
142
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
189
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
95
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
74
Toponimika
63
SSRİ Arxeologiyası
359
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
100
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
83
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
70
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
49
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
33