DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
307
Orta Əsrlər tarixi
260
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
256
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
116
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
85
Toponimika
79
SSRİ Arxeologiyası
480
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
124
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
121
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
76
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
55
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
39