DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1365
Orta Əsrlər tarixi
1602
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
907
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
578
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
315
Toponimika
291
SSRİ Arxeologiyası
1069
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
239
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
357
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
132
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
144
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
89