DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
3245
Orta Əsrlər tarixi
3523
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
3063
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
2087
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
1206
Toponimika
1016
SSRİ Arxeologiyası
1363
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
238
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
333
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
189
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
9020
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
7043