DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
635
Orta Əsrlər tarixi
823
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
497
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
245
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
134
Toponimika
123
SSRİ Arxeologiyası
677
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
162
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
193
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
95
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
90
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
65