DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Azərbaycan tarixi
2
Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi
10
Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi
4
Türk xalqları tarixi (qədim dövr və orta əsrlər)
12
ABŞ-ın yeni və müasir tarixi
12
ABŞ və Böyük Britaniyanın ən yeni tarixi (1918-2007-ci illər)
4
ABŞ-ın müasir tarixi (1918-1945)
0
Fransanın yeni tarixi
4
Almaniyanın yeni tarixi
6
İngiltərənin yeni tarixi
8
ABŞ-ın yeni tarixi.
6
Dünya siyasəti və Beynəlxalq münasibətlər
6