DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
19
Toponimika
11
SSRİ Arxeologiyası
59
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
26
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
26
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
13
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
12
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
8
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
52
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
32
Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi
20
Qədim Şərq Quldarlıq ölkələrinin dövlət və hüquq tarixi
17