DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
538
Orta Əsrlər tarixi
628
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
401
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
191
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
119
Toponimika
116
SSRİ Arxeologiyası
639
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
155
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
175
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
91
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
85
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
63