DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Orta Əsrlər tarixi
36
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
85
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
51
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
47
Toponimika
48
SSRİ Arxeologiyası
243
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
68
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
57
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
26
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
34
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
23
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
384