DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
31
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
32
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
37
Toponimika
40
SSRİ Arxeologiyası
139
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
41
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
48
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
21
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
24
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
13
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
262
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
132