DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
44
Orta Əsrlər tarixi
84
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
104
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
77
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
66
Toponimika
54
SSRİ Arxeologiyası
334
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
79
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
67
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
53
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
38
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
27