YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
97
2643
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
91
1246
Şərur-Dərələyəz qəzası
75
1374
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
50
1020
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
43
1206
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1168
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
40
884
Qafqazın ərazi və əhalisi
37
884
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
988
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
34
1760
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1067
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
887