YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
63
620
Şərur-Dərələyəz qəzası
53
649
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
43
915
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
33
664
Şuşa qəzasının xəritəsi 
31
571
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
28
449
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
23
471
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
23
841
Qafqazın ərazi və əhalisi
22
417
Zaqatala mahalının xəritəsi
20
644
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
19
485
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
19
506