YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
53
320
Şərur-Dərələyəz qəzası
42
267
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
29
274
Şuşa qəzasının xəritəsi 
20
270
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
16
201
Qafqazın ərazi və əhalisi
14
179
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
14
268
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
13
262
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
12
187
Cavanşir qəzasının xəritəsi
12
181
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
11
219
Şamaxı qəzasının xəritəsi
11
211