YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
88
1004
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
81
2010
Şərur-Dərələyəz qəzası
66
1097
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
951
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
42
974
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
37
788
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
689
Qafqazın ərazi və əhalisi
34
652
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
756
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
30
1436
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
28
775
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
698