YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
83
934
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
77
1752
Şərur-Dərələyəz qəzası
62
1032
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
41
926
Şuşa qəzasının xəritəsi 
41
891
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
648
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
36
733
Qafqazın ərazi və əhalisi
34
610
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
708
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
29
1363
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
26
723
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
25
639