YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
78
888
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
76
1655
Şərur-Dərələyəz qəzası
61
987
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
41
895
Şuşa qəzasının xəritəsi 
39
852
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
619
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
35
695
Qafqazın ərazi və əhalisi
31
581
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
672
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
26
1302
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
25
689
Zaqatala mahalının xəritəsi
25
942