YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
115
3331
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
102
1531
Şərur-Dərələyəz qəzası
78
1649
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
56
1229
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
48
1530
Şuşa qəzasının xəritəsi 
46
1389
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
44
1094
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
44
1209
Qafqazın ərazi və əhalisi
42
1092
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
39
2027
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
35
1295
Zaqatala mahalının xəritəsi
32
1498