YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
59
383
Şərur-Dərələyəz qəzası
49
333
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
30
365
Şuşa qəzasının xəritəsi 
22
321
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
19
240
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
18
376
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
243
Qafqazın ərazi və əhalisi
16
211
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
16
394
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
215
Zaqatala mahalının xəritəsi
14
326
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
12
274