YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
60
458
Şərur-Dərələyəz qəzası
49
419
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
31
480
Şuşa qəzasının xəritəsi 
27
404
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
22
511
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
21
303
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
20
506
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
309
Qafqazın ərazi və əhalisi
17
268
Zaqatala mahalının xəritəsi
16
419
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
273
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
14
359