YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
72
788
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
59
1390
Şərur-Dərələyəz qəzası
55
838
Şuşa qəzasının xəritəsi 
39
741
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
37
813
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
33
539
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
30
614
Qafqazın ərazi və əhalisi
28
509
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
27
581
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
25
1140
Zaqatala mahalının xəritəsi
25
862
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
23
604