YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
60
481
Şərur-Dərələyəz qəzası
49
454
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
32
511
Şuşa qəzasının xəritəsi 
27
430
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
25
594
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
21
329
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
20
548
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
19
331
Qafqazın ərazi və əhalisi
17
286
Zaqatala mahalının xəritəsi
16
462
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
289
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
14
379