YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
49
257
Şərur-Dərələyəz qəzası
41
226
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
29
208
Şuşa qəzasının xəritəsi 
19
212
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
16
164
Qafqazın ərazi və əhalisi
13
147
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
13
196
Cavanşir qəzasının xəritəsi
12
150
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
11
181
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
11
154
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
11
180
Şamaxı qəzasının xəritəsi
10
167