YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
60
585
Şərur-Dərələyəz qəzası
52
580
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
43
806
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
33
627
Şuşa qəzasının xəritəsi 
28
524
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
25
411
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
21
414
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
21
749
Zaqatala mahalının xəritəsi
20
585
Qafqazın ərazi və əhalisi
19
377
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
17
444
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
16
458