YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
57
365
Şərur-Dərələyəz qəzası
46
303
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
30
332
Şuşa qəzasının xəritəsi 
21
300
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
18
221
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
17
342
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
16
223
Qafqazın ərazi və əhalisi
15
198
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
205
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
15
351
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
12
247
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
12
257