YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
92
2430
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
91
1165
Şərur-Dərələyəz qəzası
71
1279
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1095
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
42
916
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
42
1113
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
38
805
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
810
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
34
1657
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
994
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
900
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
820