YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
54
345
Şərur-Dərələyəz qəzası
43
291
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
29
302
Şuşa qəzasının xəritəsi 
20
287
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
16
212
Qafqazın ərazi və əhalisi
14
186
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
14
306
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
13
316
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
12
200
Cavanşir qəzasının xəritəsi
12
190
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
11
233
Şamaxı qəzasının xəritəsi
11
226