YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
103
2827
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
95
1340
Şərur-Dərələyəz qəzası
75
1483
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
52
1103
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
45
1337
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1257
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
41
963
Qafqazın ərazi və əhalisi
40
969
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
35
1868
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1066
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1156
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
961