YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
49
294
Şərur-Dərələyəz qəzası
41
250
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
29
250
Şuşa qəzasının xəritəsi 
19
247
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
16
188
Qafqazın ərazi və əhalisi
14
166
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
14
245
Cavanşir qəzasının xəritəsi
12
170
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
12
233
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
11
204
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
11
174
Göyçay qəzasının xəritəsi
10
183