YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
17
120
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
10
104
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
9
130
Şuşa qəzasının xəritəsi 
9
104
Qafqaz Istmusu xəritəsi
8
102
Şərur-Dərələyəz qəzası
8
97
Qafqazın ərazi və əhalisi
7
88
Şamaxı qəzasının xəritəsi
7
97
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
6
98
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
6
88
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
6
84
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
6
102