YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
89
2285
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
88
1089
Şərur-Dərələyəz qəzası
67
1207
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1036
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
42
872
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
42
1061
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
759
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
765
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
840
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
32
1585
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
929
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
770