YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
59
430
Şərur-Dərələyəz qəzası
49
383
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
30
445
Şuşa qəzasının xəritəsi 
27
371
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
21
284
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
21
482
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
20
474
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
288
Qafqazın ərazi və əhalisi
17
249
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
252
Zaqatala mahalının xəritəsi
15
381
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
13
326