YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
59
406
Şərur-Dərələyəz qəzası
49
359
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
30
403
Şuşa qəzasının xəritəsi 
27
346
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
20
256
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
18
406
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
263
Qafqazın ərazi və əhalisi
17
228
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
16
422
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
232
Zaqatala mahalının xəritəsi
15
355
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
13
299