YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
60
514
Şərur-Dərələyəz qəzası
49
490
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
39
672
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
32
553
Şuşa qəzasının xəritəsi 
27
455
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
22
351
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
20
618
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
19
349
Qafqazın ərazi və əhalisi
18
312
Zaqatala mahalının xəritəsi
17
500
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
15
385
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
15
399