YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
16
201
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
7
216
Cavad qəzasının xəritəsi
5
162
Cavanşir qəzasının xəritəsi
12
181
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
7
161
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
5
165
Göyçay qəzasının xəritəsi
10
203
Göyçə qəzasının xəritəsi
8
222
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
12
187
Gəncə qəzasının xəritəsi
6
188
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
14
268
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
7
174