YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
16
188
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
6
199
Cavad qəzasının xəritəsi
4
151
Cavanşir qəzasının xəritəsi
12
170
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
7
148
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
5
153
Göyçay qəzasının xəritəsi
10
183
Göyçə qəzasının xəritəsi
8
209
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
11
174
Gəncə qəzasının xəritəsi
5
177
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
14
245
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
7
161