YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
23
372
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
15
416
Cavad qəzasının xəritəsi
10
338
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
332
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
12
333
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
10
331
Göyçay qəzasının xəritəsi
12
403
Göyçə qəzasının xəritəsi
14
433
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
19
374
Gəncə qəzasının xəritəsi
8
358
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
43
729
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
328