YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
746
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
30
902
Cavad qəzasının xəritəsi
23
692
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
696
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
758
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
734
Göyçay qəzasının xəritəsi
19
826
Göyçə qəzasının xəritəsi
20
895
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
827
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
746
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
87
2221
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
685