YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
11
121
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
4
123
Cavad qəzasının xəritəsi
2
88
Cavanşir qəzasının xəritəsi
6
101
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
4
89
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
3
89
Göyçay qəzasının xəritəsi
6
108
Göyçə qəzasının xəritəsi
7
123
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
10
107
Gəncə qəzasının xəritəsi
3
114
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
9
145
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
6
103