YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
40
877
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1063
Cavad qəzasının xəritəsi
24
807
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
812
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
883
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
21
867
Göyçay qəzasının xəritəsi
20
966
Göyçə qəzasının xəritəsi
22
1037
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
983
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
869
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
97
2629
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
803