YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
21
303
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
14
359
Cavad qəzasının xəritəsi
10
273
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
273
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
10
269
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
6
261
Göyçay qəzasının xəritəsi
12
330
Göyçə qəzasının xəritəsi
13
350
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
309
Gəncə qəzasının xəritəsi
7
299
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
22
511
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
269