YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
18
221
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
12
257
Cavad qəzasının xəritəsi
9
190
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
205
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
9
184
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
5
186
Göyçay qəzasının xəritəsi
11
230
Göyçə qəzasının xəritəsi
10
249
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
16
223
Gəncə qəzasının xəritəsi
6
228
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
17
342
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
7
196