YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
33
539
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
23
604
Cavad qəzasının xəritəsi
17
495
Cavanşir qəzasının xəritəsi
21
486
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
22
519
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
16
511
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
629
Göyçə qəzasının xəritəsi
19
638
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
27
581
Gəncə qəzasının xəritəsi
10
502
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
59
1391
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
12
482