YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
619
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
25
689
Cavad qəzasının xəritəsi
17
558
Cavanşir qəzasının xəritəsi
22
561
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
24
598
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
594
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
695
Göyçə qəzasının xəritəsi
19
737
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
672
Gəncə qəzasının xəritəsi
11
569
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
76
1655
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
556