YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
16
164
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
6
172
Cavad qəzasının xəritəsi
4
130
Cavanşir qəzasının xəritəsi
12
150
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
7
127
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
5
130
Göyçay qəzasının xəritəsi
9
160
Göyçə qəzasının xəritəsi
8
173
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
11
154
Gəncə qəzasının xəritəsi
5
155
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
13
196
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
7
139