YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
21
331
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
14
382
Cavad qəzasının xəritəsi
10
297
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
293
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
10
291
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
6
279
Göyçay qəzasının xəritəsi
12
353
Göyçə qəzasının xəritəsi
13
380
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
19
336
Gəncə qəzasının xəritəsi
7
319
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
26
607
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
291