YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
16
212
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
7
230
Cavad qəzasının xəritəsi
5
176
Cavanşir qəzasının xəritəsi
12
190
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
7
172
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
5
177
Göyçay qəzasının xəritəsi
10
218
Göyçə qəzasının xəritəsi
8
238
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
12
200
Gəncə qəzasının xəritəsi
6
201
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
14
306
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
7
188