YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
25
411
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
16
458
Cavad qəzasının xəritəsi
10
373
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
366
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
12
371
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
10
368
Göyçay qəzasının xəritəsi
14
458
Göyçə qəzasının xəritəsi
15
464
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
21
413
Gəncə qəzasının xəritəsi
8
394
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
43
805
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
365