YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
21
284
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
13
338
Cavad qəzasının xəritəsi
10
252
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
252
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
10
248
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
6
238
Göyçay qəzasının xəritəsi
12
292
Göyçə qəzasının xəritəsi
12
322
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
288
Gəncə qəzasının xəritəsi
7
281
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
21
482
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
252