YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
38
804
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
993
Cavad qəzasının xəritəsi
24
751
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
750
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
820
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
21
793
Göyçay qəzasının xəritəsi
20
888
Göyçə qəzasının xəritəsi
21
960
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
898
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
815
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
92
2426
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
735