YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
28
451
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
19
508
Cavad qəzasının xəritəsi
11
408
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
404
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
15
409
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
11
412
Göyçay qəzasının xəritəsi
14
522
Göyçə qəzasının xəritəsi
16
504
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
23
475
Gəncə qəzasının xəritəsi
8
426
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
43
928
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
10
404