YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
19
240
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
12
289
Cavad qəzasının xəritəsi
10
209
Cavanşir qəzasının xəritəsi
15
215
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
10
207
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
6
199
Göyçay qəzasının xəritəsi
11
249
Göyçə qəzasının xəritəsi
11
274
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
18
243
Gəncə qəzasının xəritəsi
7
245
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
18
376
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
8
211