YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
651
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
26
725
Cavad qəzasının xəritəsi
18
589
Cavanşir qəzasının xəritəsi
23
591
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
25
641
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
19
628
Göyçay qəzasının xəritəsi
17
727
Göyçə qəzasının xəritəsi
20
776
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
710
Gəncə qəzasının xəritəsi
11
596
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
77
1784
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
585