YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
10
104
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
1
99
Cavad qəzasının xəritəsi
1
68
Cavanşir qəzasının xəritəsi
1
72
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
1
69
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
3
74
Göyçay qəzasının xəritəsi
4
88
Göyçə qəzasının xəritəsi
5
103
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
6
84
Gəncə qəzasının xəritəsi
1
92
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
9
130
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
6
88