YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
88
1071
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
87
2206
Şərur-Dərələyəz qəzası
66
1178
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1017
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
42
856
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
42
1043
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
745
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
733
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
32
1547
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
826
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
30
900
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
757