YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
78
892
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
76
1659
Şərur-Dərələyəz qəzası
61
992
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
41
900
Şuşa qəzasının xəritəsi 
39
856
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
622
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
35
698
Qafqazın ərazi və əhalisi
31
585
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
676
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
26
1307
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
25
694
Zaqatala mahalının xəritəsi
25
946