YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
84
960
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
80
1895
Şərur-Dərələyəz qəzası
64
1053
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
42
938
Şuşa qəzasının xəritəsi 
42
914
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
37
753
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
662
Qafqazın ərazi və əhalisi
34
623
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
31
719
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
29
1383
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
27
738
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
661