YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
98
2704
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
92
1286
Şərur-Dərələyəz qəzası
75
1421
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
50
1052
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
45
1253
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1205
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
41
922
Qafqazın ərazi və əhalisi
38
922
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1027
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
34
1804
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
1105
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
28
921